نویسنده گرامی لطفا قبل از ارسال مقاله به مطالب زیر توجه نمایید، درصورت عدم رعایت شرایط و ضوابط فصلنامه مقاله بررسی نخواهد شد.

1- مقاله نباید بیش از 8000 کلمه باشد.

2- مقاله طبق قالب آماده که در همین صفحه قابل دانلود می باشد تدوین و تمامی نکات مربوط به فونت ها و شماره گذاری و ویراستاری طبق فایل تنظیم گردد.

3- مشخصات نویسندگان به طور کامل، هم در سامانه و هم در فایل ویژه مشخصات نویسندگان درج گردد. (به دو زبان فارسی و انگلیسی مشخصات ارسال گردد)

4- هر مقاله باید دارای دو چکیده (فارسی و انگلیسی)باشد.

5- فرم تعهد نویسندگان و تعارض منافع از سامانه دریافت، تکمیل و ارسال گردد.

6- نویسنده حتما باید دارای پست الکترونیکی دانشگاهی و کد ارکید (ORCID) جهت ثبت نام در سامانه فصلنامه باشد.

7- مقالات پس از تایید نهایی باید دارای چکیده مبسوط فارسی و انگلیسی باشند.

کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا عدم پذیرش و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت می‌پذیرد.

کلیه مقالات ارسالی این فصلنامه مشابهت یابی می شود.


این فصلنامه بابت چاپ و داوری مقالات هزینه ای از نویسندگان دریافت نمی کند.


تکمیل و ارسال فرم تعهد نویسندگان و فرم تعارض منافع برای کلیه نویسندگان الزامیست.

فرم تعهد نویسندگان

فرم تعارض منافع

تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 12
تعداد نویسندگان 20
تعداد مشاهده مقاله 500
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 306
نسبت مشاهده بر مقاله 41.67
نسبت دریافت فایل بر مقاله 25.5
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 25
تعداد مقالات رد شده 8
درصد عدم پذیرش 32
تعداد مقالات پذیرفته شده 12
درصد پذیرش 48
زمان پذیرش (روز) 129
تعداد پایگاه های نمایه شده 0
تعداد داوران 93

.

..

.